Impressie kand. Middelkoop: Als tentbewoners onderweg

Kerk & religie

Een beroep aannemen betekent verhuizen. Een herder dient bij de schapen te wonen. Te midden van de gemeenschap. Om zo samen het leven te delen en waar nodig nabij te zijn. Prediking en pastoraat liggen dan in elkaars verlengde; en werken dan op elkaar in.