Als een trap een obstakel wordt

Mens & samenleving

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, is het devies van de overheid. Enerzijds is dat iets wat veel senioren zelf ook graag willen. Maar dan wel in een huis dat daarvoor geschikt is. Als dat niet zo is, dient zich een lastig dilemma aan: verhuizen of aanpassingen aanbrengen. Als daar al mogelijkheden voor zijn.