Samen tegen geluidsoverlast op dijken

Binnenland

Een dijk waar genoeg ruimte is en waar iedereen rekening houdt met elkaar. Dat moet de gezamenlijke aanpak van (geluids)overlast op de dijken langs de Lek en de Linge bewerkstelligen. Waterschap Rivierenland, politie Midden-Nederland, motorrijdersvereniging KNMV en gemeente Vijfheerenlanden slaan de handen ineen.