Formatiedag 23: Eerste gesprekken over bestuurscultuur en positie Rutte

Politiek

Informateur Tjeenk Willink voerde donderdag de eerste gesprekken met de fractievoorzitters van de kleine partijen in de Tweede Kamer. Het ging over openbaarheid, een nieuwe bestuurscultuur en de positie van Rutte.