Theologiestudente druk en bezig, maar driemaal daags echt even stil

Mens & samenleving

Een bezig bijtje, noemt Maria Verkuil zichzelf. Ze is theologiestudente, en nog van alles meer. Stil worden vereist structuur, merkt ze. Tijd reserveren voor bezinning die er anders wellicht bij inschiet.