Geïnspireerd door het Reveil

Kerk & religie

De vragen die christenen van vandaag bezighouden, zijn vaak anders dan de vragen van de negentiende eeuw. Maar de houding van de Reveilmensen kan nog altijd inspireren: ze probeerden vanuit de Bijbel antwoord te geven op de vragen van hun tijd. Krijn de Jong, mr. Diederik van Dijk en dr. H. Klink vertellen wat ze van het Reveil hebben geleerd.