Bart Jan Spruyt: Het Reveil als Christofoor

Opinie

Wie tot de essentie van het Reveil wil doordringen, moet de gestalte van Christofoor voor zich zien. Zoals hij Christus over het water droeg, zo hebben de vrienden van het Reveil zich beijverd om de christelijke traditie over de woelige baren van de 19e eeuw heen te zetten.