Duurzame samenleving kan niet om waterstof heen

Wetenschap & techniek

In de schone energievoorziening van de toekomst speelt waterstof een cruciale rol. Waterstof is veel goedkoper te transporteren dan elektriciteit. Het gas levert op tal van manieren een bijdrage aan een duurzame waterstofeconomie.