Dr. R.W. de Koeijer over geestelijke strijd bij de puriteinen

Kerk & religie

Over het bestaan en de invloed van de duivel lieten de puriteinen geen twijfel bestaan. Puriteinen als Thomas Brooks, William Gurnall en John Bunyan schreven over worstelingen die christenen doormaakten. De geestelijke wapenrusting vormde voor hen een belangrijke bron voor praktisch onderwijs. Dr. R.W. de Koeijer verdiepte zich in deze bronnen.