Werkcultuur aan het Binnenhof moet onder (zelf)kritiek blijven staan

Politiek

Kamerleden móéten de Haagse werkcultuur, die continue wedijver, dat najagen van eendagsvliegen, blíjven bekritiseren. Die veranderen is moeilijk, maar het probleem verzwijgen is onverstandig.