Schoonheid: Baedeker

Mens & samenleving

Elk mens heeft zijn tweespalt. De mijne ligt op het gebied van ruimtelijke ordening, en in het bijzonder die van de 10 vierkante meter in huize Van der Maas die ik ”mijn kamer” mag noemen.