Komen de Arabieren straks massaal naar Sion?

Buitenland

De vredesakkoorden tussen Israël en enkele Arabische landen maken onder veel Joden en christenen het verlangen wakker naar méér. Gaan we het meemaken dat de nazaten van Izak en Ismaël elkaar weer in de armen zullen sluiten, of is dat vroom wensdenken?