Sterven onder narcose

Gezondheid

Het laatste waar je aan denkt bij de dood, is comfort. Toch is die term in de zorg rond het levenseinde gemeengoed geworden. Wat is comfortabel sterven? En hoe verhoudt het zich tot het Bijbelse spreken over de dood?