Herdenkingsjaar vrijheid van onderwijs afgerond

Onderwijs & opvoeding

Honderd jaar vrijheid van onderwijs, werd het voor het gemak maar genoemd. Feitelijk ging het om de financiële gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs, voltooid in 1917. Dat is het afgelopen jaar herdacht.