Verboden te lezen

Kerk & religie

Toen paus Paulus VI vijftig jaar geleden de ”Index van verboden boeken” afschafte, betekende dit niet dat rooms-katholieken opeens alles mochten lezen.