Peiling: meer zorgvuldigheid rond abortus

Politiek

DEN HAAG. Alternatieven voor abortus zijn in Nederland te weinig in beeld. Zestig procent van de bevolking vindt dat er vaker moet worden gekeken naar de mogelijk van bijvoorbeeld adoptie of plaatsing in een pleeggezin.