Waken voor triomfalisme

Kerk & religie

De puinhopen van 175 jaar Afscheiding. Nederlandse christenen zitten nu bij de brokstukken, constateert ds. P. D. J. Buijs. „We hebben allemaal reden om ons diep te verootmoedigen voor de Heere. De pijn van de kerkelijke verdeeldheid wordt vaak maar weinig gevoeld.”