VN: te weinig buitenlands geld naar schone energie in arme landen

Economie

Buitenlandse investeerders steken veel te weinig geld in duurzame energie in ontwikkelingslanden, concluderen de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Na het sluiten van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 verdrievoudigden de investeringen in hernieuwbare bronnen van energie weliswaar, maar in armere landen is de groei zwakker dan in rijkere landen. Tegelijkertijd zijn de opgaven in armere landen groter, omdat voor de overgang naar schonere energie ook meer moet worden geïnvesteerd in infrastructuur zoals elektriciteitskabels en -netwerken.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.