Gezangen, negro-spirituals en puriteinse hymns, liederen voor de loopbaan

Muziek

De psalmen zijn onvervangbaar; ze vormen Gods eigen liedboek. Toch ben ik dankbaar dat ik ook gezangen leerde, van kinderliedjes tot puriteinse hymns. Als aanvullend repertoire voor de zang tijdens de reis naar de laatste dag beneden. And may the music of Thy name, refresh my soul in death.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.