In gesprek over het naderende levenseinde

Mens & samenleving | essay

Bij blijde gebeurtenissen in het leven aarzelen we niet om anderen deelgenoot te maken van onze gevoelens. Bij de meest ingrijpende gebeurtenis, het zich moeten voorbereiden op het naderende levenseinde, is het gesprek over gevoelens niet vanzelfsprekend en komt een echt gesprek vaak maar moeilijk op gang. Hoe kan dat zwijgen worden doorbroken?

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.