„We mogen danken voor de Bijbel en het geloof”

Ds. A. Simons ging dinsdag met leerlingen van de Jan de Bakkerschool in Woerden in gesprek over dankdag. beeld RD, Henk Visscher

„Ik weet nog iets om voor te danken! Dat we een God hebben Die leeft.” Een jongetje uit groep 5 draagt zijn dankpunt aan. Ds. A. Simons bidt met de leerlingen, nadat ze hem uiteenlopende vragen stelden.

De reformatorische Jan de Bakkerschool in Woerden kent sinds vier jaar de traditie om de dag voorafgaand aan biddag of dankdag predikanten uit te nodigen om met de kinderen in gesprek te gaan. De basisschool wil op die manier concreet invulling geven aan de trits gezin, kerk en school. Omdat ook kinderen uit Montfoort naar de school in Woerden gaan, heeft ds. A. Simons al verschillende keren een bijdrage geleverd aan deze morgens. De hervormde predikant ging dinsdagmorgen in gesprek met de kinderen uit groep 5 en groep 7.

In groep 5 staan de lijmpotten nog op tafel. Kinderen werkten aan een slinger met vlaggetjes waarop ze dingen tekenden waar ze de Heere voor willen danken. „Wij danken U voor dieren”, leest de predikant voor van een van de vlaggetjes. „En je hebt er een mooi vogeltje bij getekend”, complimenteert hij het meisje.

Eerst mogen de kinderen zelf hun vragen stellen aan de dominee. „Wat is uw voornaam?” wil er eentje weten. „Ik heet Arie, ik heb een zoon die Arie heet en die heeft ook weer een zoon met de naam Arie.” Vrijelijk beginnen de leerlingen te associëren. „Mijn oom heet ook Arie.”

Nadat ook ds. Simons’ hondje Rosa, de namen van zijn kinderen en zijn vorige beroep zijn langsgekomen, wil de predikant het over dankdag hebben. Juf Vreeken heeft al een vraag aan de leerlingen voorgelegd die de kinderen tot nadenken stemde: „Stel je voor dat alles waar je niet voor gedankt hebt er morgen niet meer is.” De leerlingen worden haast wat verlegen onder alles wat er dan niet meer zou zijn: geen papa of mama, geen bed om in te slapen. „De Heere riep in de Bijbel al mensen samen om Hem te danken. En Hij doet dat nog steeds op dankdag, zodat we het niet vergeten”, zegt ds. Simons.

De predikant wordt onderbroken door een leerling met een prangende vraag. „Hoeveel vrouwen had Salomo?” „Weet jij zelf het antwoord?” vraagt ds. Simons, die bij de jongen door de knieën gaat. Het jongetje knikt. „Dan stel ik de vraag aan jou.” „Zevenhonderd vrouwen en driehonderd bijwijven”, weet de leerling. „Ik denk niet dat jij een man kent die meer dan één vrouw heeft. Zo wil de Heere het ook. Dat dit zo over Salomo in de Bijbel staat, heeft er ook wel mee te maken dat de koningen van toen daar eer mee kregen.”

Uitgelezen kans

De predikant keert terug naar het thema dankdag. „Waar mogen we de Heere voor danken?” „Voor de Bijbel en het geloof”, zegt een meisje zachtjes. „We gaan woensdag in de kerk danken. En kun jij dat ook meedanken? Dat de Heere Jezus in je hartje woont.” Na het gesprek spreekt hij een dankgebed uit: „Vader in de hemel, Die in de Heere Jezus Christus voor ons zorgt. We leggen deze kinderen voor U neer in het gebed...”

Ook de hervormde predikant ds. B. M. van den Bosch uit Linschoten was op school. Ds. R. W. Mulder en ds. A. T. Vergunst waren ook uitgenodigd, maar verhinderd. Ds. Vergunst hoopt donderdag alsnog op de school te komen. Directeur Jan Willem van Leeuwen is er blij mee. „De aanwezigheid van de predikanten is voor kinderen een uitgelezen kans om met vragen te komen die ze altijd al eens wilden stellen. We proberen bij het uitnodigen rekening te houden met de achterban van de school. De leerlingen komen uit vijf verschillende kerkverbanden, maar het merendeel is lid van de Gereformeerde Gemeenten. We zijn daarom blij dat, nu de gemeente in Woerden vacant is, ds. Vergunst bereid was te komen.”