Zevenbergen afgetreden als partijvoorzitter SGP

Bestuurscrisis SGP
Zevenbergen (rechts) neemt als voorzitter in 2018 het stokje over van Van Leeuwen tijdens het SGP-congres. beeld Cees van der Wal

Peter Zevenbergen is per direct afgetreden als partijvoorzitter van de SGP. Dat meldt het partijbestuur zaterdag in een persbericht. Hij wordt voorlopig vervangen door Maarten van Leeuwen, die tot een jaar geleden partijvoorzitter was.

Het aftreden van Zevenbergen is een gevolg van het feit dat „de afgelopen periode het gebruik van wachtgeld door de SGP-partijvoorzitter opnieuw ter discussie is gesteld”, meldt het persbericht. „Na oktober 2018 hoopten het hoofdbestuur en Peter Zevenbergen dit hoofdstuk af te sluiten. Dat bleek niet het geval en sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

„De gebeurtenissen”, zo vervolgt het persbericht, „trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid. Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen.”

Volgens vice-voorzitter ds. G.W.S Mulder heeft het partijbestuur „kennis genomen van dit besluit. Gezien de ontstane situatie is dit, hoe pijnlijk ook, verstandig. Het hoofdbestuur wil tegelijk haar waardering uitspreken voor al het goede werk dat Zevenbergen voor de partij deed. Een lange tijd heeft hij zijn kwaliteiten op diverse plaatsen in de partij ingezet.”

Zevenbergen vertrekt overigens niet alleen als voorzitter; hij verlaat ook het partijbestuur (waarin hij sinds 2001 zitting heeft), geeft ds. Mulder desgevraagd aan. „Hij heeft hier zelf toe besloten.”

Op de vraag wie de achterliggende dagen het initiatief nam om het vertrek van Zevenbergen überhaupt aan de orde te stellen: het partijbestuur of Zevenbergen zelf, wil ds. Mulder liever niet ingaan. „Het besluit dat Peter Zevenbergen nu heeft genomen, is de afsluiting van een proces. Als vice-voorzitter van de SGP heb ik geen behoefte nu publiekelijk terug te blikken op dat proces. Ik wil vooral dit kwijt dat ik Peter dankbaar ben dat hij met dit besluit zichzelf en de partij een goede mogelijkheid biedt om naar de toekomst te kijken.”

Over Zevenbergens opvolger, Maarten van Leeuwen, die partijvoorzitter was van 2011 tot 2018, zegt ds. Mulder: „Wij spreken de verwachting uit dat onder zijn leiding binnen de partij rust en vertrouwen zullen weerkeren.”

Het partijbestuur hoopt „dat de partij weer in rustig vaarwater komt” en merkt verder op dat „het zich realiseert dat het ook zelf knelpunten moet oplossen”. Daarom bezint het zich „op een nieuwe benoemingsprocedure van het hele hoofdbestuur en dus ook van de partijvoorzitter.”

Op dit moment is het nog zo dat hoofdbestuursleden door de algemene vergadering gekozen worden uit tweetallen die door het partijbestuur zelf zijn gesteld. Op de keuze voor een partijvoorzitter hebben partijleden geen invloed. Het partijbestuur kiest uit zijn eigen midden een voorzitter.

Joost Griep, voorzitter van de SGP-kiesvereniging Alblasserdam geeft desgevraagd aan dat hij het besluit van Zevenbergen om terug te treden „verstandig” vindt. „Ik ben blij met deze uitkomst omdat dit naar mijn stellige overtuiging in het belang van de partij is”, aldus Griep. Het bestuur van de kiesvereniging Alblasserdam vroeg een jaar geleden binnenskamers al om het terugtreden van Zevenbergen als partijvoorzitter en herhaalde dat verzoek onlangs publiekelijk.