Vragen CU over „fiscale discriminatie” eenverdiener

Eenverdieners
beeld ANP, Jeroen Jumelet

De ChristenUnie wil van het kabinet weten waarom het beleid om eenverdieners zwaarder te belasten dan tweeverdieners vooral armere eenverdieners treft.

Dat blijkt uit woensdag ingediende vragen van ChristenUnie-Kamerlid Bruins aan minister Hoekstra van Financiën. Gezinnen waarin één partner betaald werk verricht, betalen in het huidige belastingstelsel veel meer belasting dan tweeverdieners met hetzelfde gezinsinkomen. Extra schrijnend is volgens Bruins dat dit beleid vooral armere eenverdieners dupeert. Dat komt doordat rijkere eenverdieners de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting kunnen „ontlopen door inkomsten uit vermogen toe te rekenen aan de niet-verdienende partner.” Bruins vraagt Hoekstra hoe hij dit beoordeelt in een „rechtvaardigheidsperspectief”.

Het Centraal Planbureau (CPB) meldde vorige week dat de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners inmiddels zodanig groot is geworden dat„de grenzen van ongelijkheid en doelmatigheid” zijn bereikt. Over hetzelfde gezinsinkomen betalen eenverdieners inmiddels fors meer belasting (oplopend tot wel zes keer zoveel bij een modaal inkomen) dan tweeverdieners.

Maar ook gemiddeld genomen is de ongelijkheid groot. Hoewel tweeverdieners een fors hoger gezinsinkomen hebben dan eenverdieners, betalen zij nauwelijks meer belasting dan eenverdieners met een veel lager inkomen. Zonder aanvullend beleid nemen die verschillen, die volgens het CPB nergens zó groot zijn als in Nederland, de komende jaren zelfs nog verder toe.

Bruins wil daarom van Hoekstra weten welke mate van „fiscale discriminatie” dit kabinet eigenlijk gerechtvaardigd acht en welke mogelijkheden hij ziet u om de groeiende belastingkloof tot staan te brengen.

Omdat de fiscale benadeling van eenverdieners door zich liberaal noemende partijen veelal gerechtvaardigd is met de boodschap dat dit goed zou zijn voor de arbeidsparticipatie, vraagt Bruins de bewindsman hoe het dan kan dat in Duitsland de arbeidsdeelname aanzienlijk hoger is dan in Nederland terwijl dat land (met een splitsingsstelsel) eenverdieners in vergelijking met tweeverdieners veel minder zwaar belast dan Nederland.

Volgens de ChristenUnie is het voor „de geloofwaardigheid van het belastingstelsel” hoog tijd de „fiscale kunstgrepen” en „overinstrumentalisering” een halt toe te roepen en in ruil daarvoor de belastingtarieven over de hele linie te verlagen.

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de belastingdruk van eenverdieners mede naar aanleiding van het CPB-rapport. Een verzoek hiertoe van SGP-Kamerlid Bisschop kreeg ruime steun.