Verruimde Embryowet aangenomen; De Jonge maakt gebaar naar SGP

beeld ANP

Wensouders mogen er na het doorlopen van een ivf-procedure voor kiezen om alleen mannelijke dan wel vrouwelijke embryo’s te laten terugplaatsen als vaststaat dat het risico op een kind met een erfelijk overdraagbare aandoening daarmee aanzienlijk wordt verkleind.

Dinsdag stemde de hele Tweede Kamer in met een wetsvoorstel van minister De Jonge die deze verruiming regelt, op de SGP na.

Momenteel staat de Embryowet slechts geslachtsselectie toe wanneer er een risico is op een ernstige, geslachtsgebonden en erfelijke aandoening bij het kind. Als de Eerste Kamer straks eveneens kan instemmen met de wijziging kan het voortaan ook bij erfelijk overdraagbare aandoeningen die vaker bij het ene dan bij het andere geslacht tot uiting komen, terwijl de genetische risicofactor bij jongens en meisjes hetzelfde is.

ANP-66550570_webMenselijk leven te kostbaar om op te offeren voor mensverbetering

Daags voor de stemming maakte De Jonge nog wel een betekenisvol gebaar richting de SGP. Zijn wetsvoorstel was mede bedoeld om instellingen in de fertiliteitszorg een juridische grondslag te bieden voor het gebruik van restembryo’s voor kwaliteitsdoeleinden. Het kan dan gaan om nieuwe medewerkers die medische handelingen moeten aanleren, of om het testen van nieuwe apparatuur.

In de passages in de wettekst die over deze kwaliteitsbewaking gaan, gebruikte de minister de term restmateriaal. SGP-Kamerlid Van der Staaij nam daar aanstoot aan. Hij vond dat begrip niet passend omdat het gaat om menselijk leven, en kreeg toen hij dat aan de orde stelde bijval van de PvdA.

De Jonge zegde daarop toe de term alsnog te vervangen door restembryo’s en kwam die belofte maandag na.

In hoeverre wensouders straks gebruik gaan maken van geslachtsselectie, is volgens De Jonge nog maar de vraag. Door een betere genmutatiedetectie kunnen artsen niet-aangedane embryo’s volgens hem steeds beter uitselecteren. Geslachtsselectie komt volgens hem pas in beeld wanneer er enkel nog embryo’s met gendefecten beschikbaar zijn. In dat geval mogen ouders dus kiezen voor het geslacht met het laagste ziekterisico.

PvdA en GroenLinks boekten dinsdag bij de stemmingen nog een eigen succesje. Hun oproep aan De Jonge om vaker in het openbaar te spreken de Embryowet kreeg steun van een Kamermeerderheid, inclusief D66 en VVD. De Jonge zou zich met name moeten uitlaten over de vraag of wetenschappers in de toekomst embryo’s mogen kweken die niet zijn bedoeld om een zwangerschap tot stand te brengen, maar alleen om wetenschappelijk onderzoek mee te doen.