Vermogende eenverdiener blijft buiten schot

beeld ANP, Lex van Lieshout

Staatssecretaris Snel (Financiën) is niet van plan een halt toe te roepen aan het feit dat vooral armere eenverdieners in hun portemonnee de gevolgen voelen van de afschaffing van de overdraagbare heffingskorting.

Snel zei dat donderdagmiddag in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de belastingmaatregelen van het kabinet.

De afschaffing van wat ook wel smalend de ‘aanrechtsubsidie’ wordt genoemd, is een van de oorzaken dat modale eenverdieners tot wel duizenden euro’s meer belasting betalen dan tweeverdieners met exact hetzelfde gezinsinkomen.

Dat verschil in belastingdruk is de afgelopen jaren steeds verder opgelopen. Onlangs concludeerde het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ”Eenverdieners onder druk” dat het fiscale verschil tussen een- en tweeverdieners met kinderen „de grenzen van doelmatigheid” verkent.

Uit Kamervragen die CU-Kamerlid Bruins naar aanleiding van het CPB-rapport aan het kabinet stelde, bleek dat bijna een op de drie van de 335.000 Nederlandse eenverdienersgezinnen de financiële gevolgen van de afschaffing van de heffingskorting deels kan omzeilen doordat zij over voldoende spaargeld beschikken. Een kwart van die groep beschikt zelfs over zoveel vermogen dat –door inkomen uit vermogen in box 3 aan de niet-werkende partner toe te rekenen– de volledige algemene heffingskorting kan worden geïncasseerd.

Tijdens het overleg vroeg Bruins Snel donderdag of hij niet vindt dat, nu vooral armere eenverdieners van het kabinetsbeleid de dupe zijn, „we vanuit rechtvaardigheidsperspectief een groot probleem hebben”. Bruins noemde het „raar” dat, als je maar genoeg vermogen hebt, je overheidsbeleid „kunt omzeilen.”

Snel stelde echter niet van plan te zijn die opmerkelijke praktijk aan te pakken. Volgens hem zou dit het belastingstelsel nóg ingewikkelder maken.

De D66-bewindsman benadrukte wel dat de huidige coalitie (van VVD, CDA, D66 en CU) erin is geslaagd de kloof tussen een- en tweeverdieners „te stabiliseren”. Maatregelen, zoals invoering van een tweeschijvenstelsel en een hogere afbouwgrens in het kindgebonden budget zorgen ervoor dat eenverdieners er deze kabinetsperiode gemiddeld evenveel in koopkracht op vooruit gaan als tweeverdieners.

Zonder aanvullend beleid neemt het verschil volgens het CPB in de toekomst echter weer toe. Daarom vroeg naast Bruins (ChristenUnie) ook Omtzigt (CDA) tijdens het Kameroverleg om blijvende aandacht voor eenverdieners. Snel stelde ernaar uit te zien hier binnenkort met de Kamer over te spreken in een specifiek debat over het CPB-eenverdienersrapport. Dat zal plaatshebben op 24 mei. Bruins wierp alvast op graag toe te willen naar een belastingstelsel met „een vlaktaks en veel lagere heffingskortingen.”