Van Leeuwen (70) stopt als SGP-voorzitter

Van Leeuwen, beeld Renate Bleijenberg.

Na ruim zeven jaar die functie te hebben bekleed, stopt Maarten van Leeuwen woensdag als partijvoorzitter van de SGP. Hij wordt opgevolgd door drs. P. A. Zevenbergen.

Van Leeuwen wil graag meer tijd doorbrengen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij blijft nog wel lid van het hoofdbestuur van de SGP.

Het partijbestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet. Zelf kijkt hij dankbaar terug. „De Heere gaf kracht om deze taak te mogen doen vanuit een innerlijke overtuiging dat de beginselen van Bijbels genormeerde politiek het waard zijn om uitgedragen te worden”, aldus de terugtredende voorzitter.

2018-09-12-BIN1-zevenbergen-5-FC_webNieuwe SGP-voorzitter wil gesprek aangaan met flanken

In de jaren dat ik voorzitter mocht wezen, voelde ik me gesteund door het vertrouwen dat ik van het hoofdbestuur en vanuit de breedte van de partij in ruime mate mocht ondervinden.”

Van Leeuwen wordt opgevolgd door Peter Zevenbergen, die sinds 2001 in het partijbestuur zit en die al lange tijd secretaris was. Wie de nieuwe secretaris wordt, bepaalt het partijbestuur vrijdag.