Van der Staaij: Geen dwang rond app of vaccin bij aanpak corona

Nederland
Van der Staaij. beeld ANP

De overheid moet waarborgen dat ze het gebruik van een vaccin of app in de strijd tegen het coronavirus niet direct of indirect verplicht.

„Wezenlijk is dat de staat de gewetensvrijheid van de burgers respecteert. Daar stond de SGP voor en daar zal de SGP voor blijven staan.” Dat betoogt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zaterdag in Tilburg tijdens een virtueel congres van zijn partij. De partijrede staat in het teken van de coronacrisis.

Volgens de SGP’er heeft de crisis niet alleen grote gevolgen voor de volksgezondheid en de economie, maar ook voor de klassieke vrijheidsrechten en voor de democratie. Er zijn nu regels over hoe en wanneer je je op straat mag begeven, over kerkdiensten en omgangsvormen, tot in de privésfeer aan toe. Van der Staaij gaat de coronawet die het kabinet heeft ingediend bij de Tweede Kamer, dan ook kritisch toetsen.

Hij roept het kabinet op om zich niet „blind te staren” op de beschikbaarheid van een vaccin. Hij wil van het kabinet weten wanneer Nederland weer teruggaat naar het „normale” normaal: „Het kabinet moet hier meer inzicht en perspectief bieden.”

De SGP’er heeft naar eigen zeggen voor en achter de schermen zijn best gedaan om een goed overleg tussen de kerken en de overheid tot stand te brengen. Van der Staaij pleitte voor meer ruimte en extra verantwoordelijkheid voor de kerken: „Onlinemogelijkheden zijn een uitkomst in nood, maar we moeten van de nood geen deugd maken. De vrijheid om met elkaar naar de kerk te gaan, Gods Woord te horen verkondigen, doop en avondmaal te bedienen, te zingen –dat alles weegt voor ons heel zwaar.”

De SGP-voorman noemde het „onbegrijpelijk” dat D66 het voltooid-leven-voorstel toch heeft doorgezet, „terwijl alle seinen uit de samenleving en van deskundigen op rood staan. Wij zullen ons hier met hand en tand tegen blijven verzetten.” De coronacrisis heeft ons volgens hem geleerd dat de overheid kwetsbaar leven juist moet beschermen.