Van Dam stemt tegen EU-voorstel pulsvisserij

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken). beeld ANP, Bart Maat

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) gaat donderdag bij de Europese Landbouw- en Visserijraad tegen het EU-voorstel stemmen dat Nederland slechts 5 procent van de boomkorvloot mag uitrusten met de pulstechniek (elektrisch vissen).

De Tweede Kamer had hem dat woensdagmiddag via een motie van de ChristenUnie opgedragen.

Tijdens een kort debat over de motie gaf Van Dam aan dat „het belang van de Nederlandse vissers het meest gediend is bij een onthouding van stemmen, omdat Nederland daarmee aangeeft dat het in het vervolgtraject wel graag een positie aan tafel houdt.”

Hij beloofde „zeer duidelijk te maken dat we zeer ontstemd zijn over dit onderdeel van het EU-voorstel.”

De staatssecretaris zei er wel bij dat hij tegen het EU-voorstel zal stemmen als de Kamer „denkt dat dat verstandiger is.”

ANP-35269101Kamer eist tegenstem Nederland bij pulsvisserij

De Kamer nam daarop de motie van de ChristenUnie aan. Voor de motie stemden de fracties van DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD.

CU-Kamerlid Bruins reageerde tevreden: „Het is een bizarre ontwikkeling: de pulstechniek valt onder duurzame innovatie, maar wordt toch grotendeels onmogelijk gemaakt vanuit Brussel. De bijvangst neemt door deze techniek fors af, de zeebodem wordt ontzien en er wordt 50 procent op brandstof bespaard. Juist de Nederlandse sector, die vooroploopt in duurzame innovatie, wordt hierdoor keihard geraakt. Ik wil dat Van Dam tegen dit voorstel stemt en een krachtig geluid laat horen. Het mag niet gebeuren dat de Franse lobby gaat winnen ten koste van de Nederlandse vissers.”