Uitvoering waterdoelen moet sneller

De komende jaren liggen er „forse uitdagingen” om doelstellingen op het gebied van waterbeheer te halen. Dat staat in het nieuwe Deltaprogramma, dat is opgericht om te beschermen tegen overstromingen en te voorzien in genoeg zoet water. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de ingezette koers goed, maar is het vanwege zowel „droogte, hitte en vele hoosbuien” noodzakelijk vaart te maken.

De huidige doelen zijn gesteld voor 2050. Volgens de deltacommissaris Peter Glas moet er meer aandacht komen voor klimaatverandering en het „klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies”, zoals de zorg, ICT en energie. „We hebben nog 30 jaar te gaan tot 2050, maar er is weinig tijd te verliezen want de opgaven zijn groot”, stelt Glas.

Ook moet er nagedacht worden over de periode na 2050. „De wateropgaven kunnen na 2050 fors toenemen door zeespiegelstijging en er zullen moeilijke en mogelijk ingrijpende beslissingen genomen moeten worden”, schrijft het ministerie.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft laten weten dat er 200 miljoen euro beschikbaar komt voor maatregelen tegen wateroverlast. Ook wil de minister dat er 100 miljoen euro bijkomt voor „concrete maatregelen” in de periode 2022- 2027. Daarmee komt het totale budget voor die periode op 800 miljoen euro.