Uitgaven voor koninklijk huis stijgen met 1,3 miljoen euro

De uitgaven voor het koninklijk huis stijgen in 2021 van 44,4 miljoen naar bijna 45,7 miljoen. Dat staat in de begroting van het koninklijk huis. Het grootste deel daarvan, bijna 30,5 miljoen euro, gaat naar de koning voor zijn functionele uitgaven. De leden van het koninklijk huis ontvangen als uitkering gezamenlijk bijna 8,9 miljoen euro. Dat is ruim 3,5 ton meer dan dit jaar.

In totaal ontvangt de koning ruim 6 miljoen euro, de koningin ruim 1 miljoen en prinses Beatrix ruim 1,6 miljoen. Prinses Amalia ontvangt 111.000 euro in de ene maand dat zij volgend jaar 18 jaar is. De uitkeringen zijn deels persoonlijk inkomen en deels bestemd voor personele en materiële uitgaven.

Als persoonlijk inkomen is dat in 2021 voor koning Willem-Alexander 998.000 euro en 396.000 euro voor koningin Máxima. Prinses Beatrix ontvangt 564.000 euro en 20.000 euro is voor prinses Amalia.

In de jaren daarna, vanaf 2022, stijgen de uitkeringen in totaal naar bijna 10,4 miljoen euro. Dat komt onder meer omdat de troonopvolgster vanaf haar achttiende jaar ook een uitkering ontvangt, naar verwachting zo’n 1,6 miljoen euro. Prinses Amalia wordt 18 jaar op 7 december 2021.