Snel: Iedereen moet financieel zelfstandig zijn

Eenverdieners
Menno Snel. beeld ANP

Het grote verschil in belastingafdracht tussen een- en tweeverdieners is soms lastig uitlegbaar. Dat zei staatssecretaris Menno Snel (Financiën) donderdag tijdens de algemene financiële beschouwingen.

Snel reageerde op vragen van Chris Stoffer (SGP) en Eppo Bruins (ChristenUnie) over de kloof tussen een- en tweeverdieners. De bewindsman gaf aan het belangrijk te vinden dat beide partners financieel zelfstandig zijn, ook als een verbintenis tussen mensen ten einde komt. In het verleden is dan ook bewust gekozen voor een individueel belastingstelsel.

De staatssecretaris gaf de SGP wel gelijk dat het in individuele gevallen lastig uit te leggen kan zijn dat een eenverdienershuishouden veel meer belasting moet betalen dan tweeverdieners. In het streven naar meer arbeidsparticipatie vindt hij de prikkels om te gaan werken juist goed te verdedigen.

In het regeerakkoord van kabinet-Rutte III is afgesproken dat de oplopende kloof tussen een- en tweeverdieners tot stilstand zou worden gebracht. „Dat blijft het uitgangspunt voor dit kabinet, al begrijp ik dat sommige partijen in de Kamer verder zouden willen gaan.”

Het verschil in belastingafdracht neemt volgend jaar licht toe, in het nadeel van de eenverdiener. Stoffer vroeg aan Snel of dit volgend jaar andersom zou kunnen. Dat kon de staatssecretaris niet toezeggen.