Slob wil van bestuur Haga Lyceum af

Minister Arie Slob (r). beeld ANP, Lex van Lieshout

Het kabinet wil het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum dwingen om het veld te ruimen. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) neemt maatregelen, laat hij weten na een hard oordeel van de Onderwijsinspectie over het bestuur van de Amsterdamse middelbare school.

De minister komt met een zogeheten aanwijzing tegen het bestuur. Hij wil dat er „in de eerste weken” van het nieuwe schooljaar een nieuw interim-bestuur aantreedt.

Als het huidige bestuur die opdracht negeert en blijft zitten, dan kan hij besluiten dat de school geen geld meer krijgt. De gemeente Amsterdam is dan ook niet langer verplicht de school onderdak te bieden en kan het huidige gebouw terugvorderen.

De directeur van de school, Söner Atasoy, kondigde al aan dat hij zich niet gewonnen geeft. „Dat gaan ze in Den Haag als een boemerang terugkrijgen. Dan gaan we verder met geld uit het buitenland”, zei hij in Trouw.

Het bestuur brengt de school en de leerlingen schade toe, concludeert de Onderwijsinspectie, door onder meer op te trekken met mensen die volgens de AIVD in extremistische kringen verkeren. Het bestuur heeft zich verder schuldig gemaakt aan zelfverrijking en belangenverstrengeling en financieel wanbeheer gevoerd. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur zijn leven betert.

„Daarom moet er een nieuw bestuur komen”, zegt Slob. „Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ongeacht op wat voor school je zit.”