Slob: Reserve passend onderwijs inzetten​

Slob. beeld ANP, Koen van Weel

De samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs moeten snel met plannen komen om hun reserves in te zetten voor onderwijs aan kwetsbare kinderen.

Dat stelde minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs donderdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 2021.

De reserves van de samenwerkingsverbanden zijn namelijk veel hoger dan gepland. Er ligt ongeveer 175 miljoen euro ongebruikt op de plank. Hoge reserves zijn volgen de bewindsman niet nodig omdat de samenwerkingsverbanden weinig financieel risico lopen.

Als de plannen er niet komen, dan gaat minister Slob het geld terugvorderen. Hoe hij dat wil doen weet hij nog niet. Hij gaat er vooralsnog vanuit dat de samenwerkingsverbanden na dit dreigement snel met gerichte plannen komen.

De laatste jaren neemt het aantal klachten over het passend onderwijs toe. Kinderen met problemen dienen zoveel mogelijk lessen te krijgen op de ‘gewone’ basisschool, maar ze krijgen onvoldoende begeleiding omdat er geen geld zou zijn. Als gevolg daarvan zitten veel kinderen noodgedwongen thuis.

Sluiting scholen

Alleen als het echt niet anders kan, gaat minister Slob landelijk de scholen voor basis en voortgezet onderwijs weer sluiten vanwege de coronacrisis. Dit voorjaar gingen de scholen weken dicht en kregen leerlingen digitaal les.

SP-Kamerlid Kwint vindt het vreemd dat op de routekaart over de bestrijding van het coronavirus niets staat over schoolsluiting. Ook niet in het zwartste scenario.

Als iedereen op school zich aan de afgesproken maatregelen houdt, dan hoeven de scholen volgens de bewindsman niet op slot. De belangrijkste maatregelen zijn: 1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen en thuis blijven bij klachten.

Doorstroming mbo-hbo

Mbo-studenten die doorstromen naar het hbo moeten meer tijd krijgen om te bepalen of de opleiding wel of niet past, zo stelde minister Van Engelshoven van Onderwijs donderdag. Nu moeten studenten voor 1 februari van hun eerste studiejaar een besluit nemen, maar dat zou naar 1 september kunnen.

Activiste

Minister Van Engelshoven verdedigde na kritische vragen van de SGP haar beleid om in het hoger onderwijs meer werk te maken van genderdiversiteit en inclusie. Volgens haar kan dit wel „een zetje gebruiken.” PVV-Kamerlid Beertema stelde dat de bewindsvrouw als D66-activiste teveel bezig is met haar particuliere hobby’s.