Slob dwingt passend onderwijs reserves te besteden aan leerlingen

Het moet nu „echt een keer afgelopen zijn” met de reserves die nog op de plank liggen bij samenwerkingsverbanden, vindt onderwijsminister Arie Slob. De organisaties, die passend onderwijs voor kinderen met speciale leerbehoeftes regelen, moeten daarom met plannen komen hoe ze het geld goed gaan besteden.

De reserves zijn veel groter dan de bedoeling is. Er ligt ongeveer 175 miljoen euro meer op de plank dan nodig. Samenwerkingsverbanden hebben in vergelijking met ‘gewone’ schoolbesturen minder financiële risico’s, omdat ze niet dezelfde kosten hebben voor bijvoorbeeld ICT of vastgoed.

De minister wil daarom dat ze „haast per direct” met doelgerichte plannen komen, zodat het geld terechtkomt waar het voor bedoeld is: zorg geven aan leerlingen. Als die plannen er niet komen of onvoldoende zijn, dan wordt het geld vanaf volgend jaar „daar weggehaald”. De minister onderzoekt nog hoe hij dat het beste kan regelen.

Het regent al jaren klachten over passend onderwijs. Kinderen krijgen niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Volgens de Onderwijsinspectie zitten er zelfs duizenden kinderen langdurig thuis, omdat zij op school niet de juiste begeleiding kunnen krijgen. GroenLinks is dan ook blij met stap van de minister. „Het is niet uit te leggen dat steeds meer geld op de bankrekening staat, terwijl het aantal kinderen dat thuis zit zonder onderwijs blijft groeien”, zegt Lisa Westerveld. „Geld dat is bedoeld voor passend onderwijs, moet naar deze kinderen.”

Twee weken geleden spoorde de Tweede Kamer Slob aan om sneller op te treden tegen grote financiële reserves in het onderwijs. Onder meer GroenLinks en het CDA vonden het onbegrijpelijk dat juridische maatregelen pas over enkele jaren een optie zouden zijn.