SGP-voorzitter onder vuur vanwege wachtgeld

Bestuurscrisis SGP
SGP-voorzitter Peter Zevenbergen. beeld Cees van der Wal

SGP-voorzitter Zevenbergen ligt onder vuur omdat hij nog altijd wachtgeld ontvangt van de gemeente Alblasserdam. Hij was daar wethouder van 1994 tot 2006. Daarna ging hij weer aan de slag in het onderwijs.

Woensdag citeerde de website Alblasserdamnieuws een woordvoerder van de gemeente die stelde dat Zevenbergen een wachtgelduitkering krijgt van ruim 4800 euro bruto. Zevenbergen zegt dat dit niet klopt: „Mijn wachtgeld is op dit moment netto 1450 euro per maand.”

Het wachtgeld komt boven op zijn salaris als locatiedirecteur van de Guido de Brèsscholengemeenschap in Rotterdam. Als Zevenbergen naast zijn salaris nog extra verdient uit nevenactiviteiten komt dat in mindering op de wachtgelduitkering van 1450 euro: „Dát geld vloeit dus direct terug in de gemeentekas van Alblasserdam. Daarmee handel ik geheel in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling.”

Voor de zekerheid zal de partijvoorzitter het partijbestuur voorstellen om een onafhankelijke externe deskundige opdracht te geven om te onderzoeken of hij al dan niet terecht gebruikmaakt van de regeling.

Toenmalig burgemeester Blase van Alblasserdam heeft in 2014 een appel op Zevenbergen gedaan om af te zien van de tegemoetkoming. Hij vond dat het de oud-wethouder zou sieren als hij afstand deed van het wachtgeld. Na gedaan onderzoek is gebleken dat Blase op onjuiste gronden de oproep had gedaan, aldus de SGP-partijvoorzitter.

De wachtgeldregeling waar Zevenbergen gebruik van maakt, is volgens een SGP-woordvoerder „een volledig rechtmatige rijksregeling die in 2006 algemeen in gemeenten werd toegepast.” Nu is er een soberder variant. Oude gevallen blijven echter vallen onder de oude, veel gunstiger regeling.

Vier jaar geleden heeft Zevenbergen over zijn wachtgeld overlegd met de gemeente met de bedoeling de regeling te stoppen dan wel af te bouwen. Uit onderzoek en gesprekken die toen zijn gevoerd, onder andere met het ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek dat dit „niet zonder meer mogelijk was.”

De regeling loopt nog tot 2021. In dat jaar wordt Zevenbergen 65.