SGP: Vergewisplicht arts bij euthanasie

beeld ANP, Lex van Lieshout

Het kabinet moet ondubbelzinnig vastleggen dat de euthanasiewet voor artsen een vergewisplicht behelst bij complexe euthanasieverzoeken.

Dat vindt de SGP. Zo’n plicht komt erop neer dat zij voor het euthanaseren van een wilsonbekwame patiënt met gevorderde dementie niet alleen diens schriftelijke verklaring moeten meewegen, maar ook diens actuele situatie.

Aanleiding voor het verzoek is een uitspraak van de Haagse rechtbank afgelopen week. Een verpleeghuisarts werd ontslagen van rechtsvervolging nadat ze euthanasie bij een wilsonbekwame, diepdementerende patiënte had toegepast, terwijl uit de uitingen en het gedrag van de patiënt kon worden afgelegd dat ze mogelijk nog niet wilde dat haar leven zou worden beëindigd.

De rechter vond het terecht dat de arts de schriftelijke wilsverklaring die de patiënte had opgesteld het zwaarst liet wegen. Op haar actuele uitingen hoefde de arts aldus de uitspraak vanwege haar dementie geen acht te slaan.

In reactie op het vonnis zeiden ethici en artsen beducht te zijn dat de druk van familieleden op artsen om over te gaan tot euthanasie zal toenemen. De SGP is benieuwd hoe het kabinet dit taxeert. Ook wil de partij dat de toetsingscommissies voor euthanasie hun beoordelingskader nog niet aanpassen, zolang de uitspraak nog niet onherroepelijk is.

ANP-77301883Uitspraak euthanasiezaak vraagt om hoger beroep

77301883Gemengde reacties in Kamer op euthanasievonnis

ANP-34180664Rechter: Euthanasie op demente vrouw was zorgvuldig

2019-09-10-OPN1-euthanasie-4-FC_webColumn: Is gidsland Nederland met euthanasiewetgeving in moeras verzonken?

ANP-34587832In Nederland kan „volstrekt weerloze vrouw worden doodgemaakt”