SGP pleit voor heldere ethische basis

Tijdens het SGP-congres van afgelopen zaterdag in Nieuwegein was ook oud-Europarlementariër Leen van der Waal aanwezig (links op de voorste rij), evenals de huidige Europarlementariër Bas Belder (tweede van rechts). beeld Cees van der Wal

De gereformeerde gezindte moet weer werk maken van een heldere christelijke ethiek die boven kerk- en partijgrenzen uitgaat.

Die oproep deed SGP-leider Van der Staaij tijdens een toespraak tot het congres van zijn partij dat zaterdag in Nieuwegein plaatsvond. In een toelichting verklaarde de politicus dat hij geen vastomlijnde ideeën heeft, maar dat hij de discussie hierover op gang wil brengen. Mogelijk dat het onderwijs hierin een rol kan spelen.

Van der Staaij herinnerde aan boeken van de professoren Velema en Douma over ethiek de aan het eind van de vorige eeuw politici van SGP, RPF en GPV (later ChristenUnie) verbonden. Volgens Van der Staaij is het niet vanzelfsprekend dat de komende generaties deze ethiek overnemen.

PartijdagSGP2019-ceesvdwal_45SGP: FVD, stel je constructief op

Van der Staaij citeerde met instemming prof. Velema die betoogde dat de geboden van God ieder mens gelden. „Mag de christelijke ethiek niet zeggen dat het gebod van God ieder mens geldt? En mag zij er niet voor opkomen dat zij in de samenleving zal worden gerespecteerd en gerealiseerd? Zij die deze ethische notie van Gods zeggenschap ontkrachten, halen ook het fundament weg onder de prediking van het Evangelie.”

Het SGP-congres aanvaardde een motie van de afdeling Kockengen die de SGP-fractie oproept om bij de regering aan te dringen op een onderzoek naar de financiële haalbaarheid en de te kiezen oplossingsrichtingen bij het klimaatakkoord. Volgens Kockengen heerst er nog veel verwarring over deze punten. De afgevaardigde uit Zeist vroeg zich af of we niet enkele stappen terug zouden moeten doen in het welvaartsniveau: „Was het in de jaren tachtig of zeventig van de vorige eeuw nu zo slecht?”

Tijdens de middagbijeenkomst, die in het teken stond van de Europese verkiezingen, voerde onder meer George Rukhadze, vicevoorzitter van de Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM) het woord. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen christenen. Daarvoor beeldde hij een volksverhaal uit dat afkomstig is uit Georgië, het land waar Rukhadze is geboren. Hij liet de Europese SGP-lijsttrekker, Ruissen, een pijl door midden breken. Dat ging gemakkelijk. Een medewerker van Rukhadze kon een bos pijlen echter niet door midden breken. Rukhadze: „Als christenen verdeeld zijn, is het gemakkelijker voor de vijand om ze aan te vallen en te breken, maar als ze samenwerken, ondanks hun verschillen, is dat veel moeilijker.”