SGP laat externen wachtgeld Zevenbergen onderzoeken

SGP-leider Van der Staaij, beeld ANP, Lex van Lieshout.

Het partijbestuur van de SGP laat één of meer externe, onafhankelijke deskundigen een onderzoek doen naar het wachtgeld dat partijvoorzitter Zevenbergen al sinds 2006 ontvangt als oud-wethouder van de gemeente Alblasserdam.

Daartoe heeft het dagelijks bestuur van de SGP donderdagmorgen besloten, zegt een woordvoerder van de partij. Aan het formuleren van de onderzoeksopdracht en het selecteren en aanzoeken van geschikte deskundigen wordt momenteel gewerkt. Het was overigens Zevenbergen zelf die om een dergelijk onderzoek had gevraagd.

Het is de bedoeling dat de deskundigen snel aan de slag gaan. Bij de termijn waarbinnen zij moeten rapporteren wordt „eerder in weken dan in maanden gedacht”, zegt de partijwoordvoerder.

2018-09-12-BIN1-zevenbergen-5-FC_webSGP-voorzitter onder vuur vanwege wachtgeld

Hij bevestigt dat de deskundigen meer moeten en zullen doen dan slechts nagaan of de regels correct zijn toegepast. „Dat dit laatste zo is, daar gaan wij eigenlijk vanuit. De kwestie ís ook al een keer onderzocht, namelijk door Binnenlandse Zaken in 2014. Daar kwam toen uit dat er niets onoorbaars is gebeurd.”

De deskundigen zullen ook andere aspecten meewegen dan alleen de formeel juridische, zegt de partijwoordvoerder. „Je kunt in een bepaalde zaak formeel wel gelijk hebben, maar aan de andere kant is er ook het rechtsgevoel bij mensen.”

Zevenbergen, sinds kort partijvoorzitter van de SGP, was van 1994 tot 2006 wethouder in Alblasserdam. Als gevolg daarvan ontvangt hij, naast zijn salaris als locatiedirecteur van het Wartburgcollege (locatie Guido de Brès), maandelijks nog altijd een uitkering van 1450 euro netto. Over die wachtgelduitkering kwam hij recent onder vuur te liggen door publicaties in diverse media.

Zevenbergen heeft vier jaar geleden al overwogen om verder van het wachtgeld af te zien. Ervan afzien bleek toen echter „niet zonder meer mogelijk te zijn”, schreef de SGP deze week in een persbericht.

Dat laatste hangt samen met het feit dat Binnenlandse Zaken de wachtgeldregeling zo opvat dat als iemand van de uitkering afziet, hij dan geacht wordt er daarvoor ook geen recht op te hebben gehad. Zou de oud-wethouder van Alblasserdam de uitkering in 2014 hebben geweigerd, dan had hij ook alle bedragen die hij in de acht jaar daarvoor had ontvangen terug moeten betalen.

Zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als de Wethoudersvereniging geeft aan dat het niet reëel is zoiets van iemand te verwachten. Ook stellen zij dat Zevenbergen geheel in zijn recht staat bij het incasseren van het wachtgeld.

De wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers is in 2010 aanzienlijk versoberd. Sindsdien kunnen bestuurders en politici nog slechts maximaal drie jaar en twee maanden gebruik maken van wachtgeld. Zevenbergen valt echter onder de oude regeling. Die hield in dat iemand tot zijn pensioen van wachtgeld gebruik kon maken mits hij ten minste tien jaar in het ambt had gezeten en hij bij zijn vertrek ouder was dan vijftig jaar.