Segers: Overheid moet met kerk praten over maatwerk in kerkdiensten

Kerk en corona
Segers. beeld ANP, Bart Maat

De overheid moet met kerken een convenant sluiten over hoe zij bij religieuze samenkomsten meer maatwerk kunnen leveren, vindt CU-leider Gert-Jan Segers. „Het gaat niet om het getal dertig of honderd, maar om de vraag of een dienst veilig kan verlopen.”

Nu het kabinet voor diverse branches de coronamaatregelen versoepelt, is het „de hoogste tijd” dat de overheid ook met kerken in gesprek gaat over hoe ook zij weer op grotere schaal diensten kunnen beleggen, stelt de voorman van de kleinste coalitiepartner. Zijn oproep tot het sluiten van een convenant (een set afspraken tussen de overheid en bepaalde maatschappelijke geledingen) deed hij dinsdagavond, na de persconferentie van het kabinet over versoepeling van het Covid-19-beleid. Hij brengt zijn pleidooi ook in het Kamerdebat van woensdag naar voren.

ANP-409191255Segers: Laat kabinet corona-convenant sluiten met kerken

Kerken moeten, nu het aantal coronabesmettingen sterk is afgenomen, meer ruimte krijgen?

„Op zijn minst moet het gesprék hierover gaan plaatsvinden. Het heeft mij verbaasd dat de overheid de laatste tijd met allerlei branches praat over versoepeling van de regels: met de horeca, met theaters, en wat niet al, en dat voor hen zulke versoepelingen er ook komen, maar dat voor het belang en de positie van kerken een blinde vlek lijkt te bestaan.

Kijk, als op terrassen van cafés en restaurants straks weer veel meer mogelijk is en daar het anderhalvemetercriterium leidend is en níét het aantal mensen, dan vind ik dat ook kerken meer ruimte moeten krijgen tot het leveren van maatwerk. Het mag niet gaan om het getal dertig of honderd, maar om de vraag of een dienst veilig kan verlopen. ”

In een groot kerkgebouw zouden vanaf 1 juli meer kerkgangers toegelaten moeten kunnen worden dan maximaal honderd?

„Dat moet wat mij betreft bespreekbaar zijn. Maar denk ook aan de mogelijkheid om, met de zomer voor de deur, kerkdiensten in de openlucht, zeg maar: hagepreken, te kunnen houden. Die moeten dus niet worden gezien als samenscholingen waarvoor boetes worden uitgedeeld.”

Premier Rutte heeft al een paar keer gezegd: „Versoepeling voor kerken zit er nog niet in. Veel kerken redden zich ook prima met onlinediensten. Het onderlinge contact is soms zelfs intensiever dan eerst.”

„Het is mijns inziens vooral beleefdheid dat kerken zich al lange tijd aan de voorschriften houden. Het is niet terecht ze daarvoor te ‘belonen’ met een werkwijze waarbij ze nu, terwijl er van allerlei versoepelingen sprake is, achteraan kunnen aansluiten.

En let wel: kerken zijn in de coronacrisis niet alleen maar de vragende partij. Laat de overheid erkennen dat kerken juist nu ook iets te bieden hebben. Vaak gaan ze in onze samenleving voorop in het omzien naar anderen. En ze brengen op zondag meer mensen op de been dan het betaald voetbal.

Ook zo bezien is het allerredelijkst dat we nu meer tegemoet gaan komen aan het heimwee van gelovigen naar de samenkomsten van de gemeente en hun meer ruimte geven in een kerkdienst op adem te komen.”

Wie moet dat convenant sluiten, de landelijke of de plaatselijke overheid?

„Dat zou landelijk moeten gebeuren. Wel zou het goed zijn als de Vereniging Nederlandse Gemeenten daarbij aanhaakt en dat het lokale bestuur ruimte krijgt om plaatselijk maatwerk te leveren. Verder lijkt het me verstandig dat het kabinet bij het opstellen van zo’n convenant advies vraagt aan het RIVM of het Outbreak Management Team over hoe kerkdiensten veilig kunnen verlopen. Want er leven veel vragen, onder meer over dopen en over zingen. Momenteel lijken kerken dat soms in hun eentje te moeten uitvogelen.”

Verwacht u politieke steun voor uw oproep?

„CDA en SGP steunen dit verzoek. Maar ik verwacht in het debat bredere bijval en heb goede hoop dat er op dit terrein snel iets gaat gebeuren.”