Rutte roemt positieve houding SGP jegens anderen

100 jaar SGP
beeld Cees van der Wal
8

Heldere principes, gekoppeld aan een positieve grondhouding tegenover verstandige voorstellen van anderen.

Dát verklaart volgens minister-president Rutte waarom de SGP als enige nog bestaande politieke partij in ons parlementaire systeem al een eeuw lang het lot van fusies of van opheffing is bespaard gebleven.

„Tuurlijk, de partij kenmerkt zich door de kracht van een onveranderlijk beginsel”, vervolgde hij in zijn toespraak zaterdagochtend op de partijdag van de SGP te Nieuwegein. „Maar sterke overtuigingen hadden meer partijen in onze geschiedenis en hebben partijen nu nog. De combinatie ”open en Bijbel”, dat is voor mij echt de SGP.”

Hij vertelde dat ook zijn huidige kabinet „met enige zorg” kijkt naar zijn bescheiden meerderheid in de Tweede Kamer. Ziende op de SGP is het dan „prettig dat je te maken hebt met een partij die enerzijds principes heeft, maar anderzijds een positieve houding ten opzicht van anderen.”

De Bijbelse spreekwijze ”Zo oud als Methusalem” is van toepassing op de SGP, vervolgde Rutte. Het is veruit de oudste partij. „In het licht van de eeuwigheid is die honderd jaar verwaarloosbaar, maar het dwingt toch veel respect af.” Rutte hoopt dat de SGP nog lang deel mag blijven uitmaken van het parlement.

Politiek leider Van der Staaij stelde dat het jubileum van zijn partij „geen reden is onszelf op de borst te kloppen. Laat ons vooral dit zeggen: „Geloofd zij de Heere.” Het is Zijn trouw en goedheid dat de SGP tot op de dag van vandaag er mag zijn.”

Ook partijvoorzitter Van Leeuwen wees op Gods trouw, „in weerwil van en ondanks al onze zonden en tekortkomingen.” Hij vroeg of er, na honderd jaar, nog steeds sprake is van trouw aan het beginsel. „Is er nog een levende verbinding met Gods Woord? Wordt dat nog op een juiste wijze uitgedragen in de politiek?” Dat vereist studie, stelde Van Leeuwen. „Reflectie op onze uitgangspunten blijft voor ons een opdracht. Want een partij die achter de tijdgeest aanholt, verwatert. Maar een partij die haar beginselen niet weet te vertolken op een passende manier, die verstart.”

Na de presentatie van het jubileumboek ”Politiek bij een geopende Bijbel” zei auteur dr. W. Fieret dat het gedachtengoed van de SGP meer paste bij de beginjaren van de partij dan bij de tijd van nu. „De kloof is in tussentijd gegroeid. De hedendaagse SGP-vertegenwoordigers hebben het in dat opzicht veel moeilijker dan de predikanten die de partij in de eerste tijd vertegenwoordigden.” Ook geldt: „Als de SGP zich was blijven opstellen als vroeger, dan zou ze zich buiten de samenleving hebben geplaatst.”

Hoe lang de SGP nog zal bestaan, weten we niet, zei plaatsvervangend partijvoorzitter ds. Van Heteren in zijn openingswoord. „Maar zolang we nog mogen voorbestaan, moeten we iedereen oproepen God te dienen, waarschuwen tegen de zonde en de dienst van God als de schoonste en rijkste voorstellen.”

De volledige toespraak van minister-president Rutte.

PartijdagSGP-©ceesvdwal_87Van der Staaij: Tegendruk CU in kabinet hard nodig

2018-04-21-BIN1-bisschopwandelgang-1-FC_webSGP werkt meer samen, maar kloof met de rest blijft diep