Rekenkamer: onduidelijk of werkdrukgeld helpt

Minister Arie Slob. beeld ANP

Het is onduidelijk of het geld dat basisscholen krijgen om overbelaste leerkrachten te ontzien wel werkt. Maar minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) wacht meer duidelijkheid niet af en maakt toch al een volgende bijdrage over, constateert de Algemene Rekenkamer met gefronste wenkbrauwen.

Slob riskeert zo volgens de Rekenkamer niet alleen dat het geld niet rendeert zoals bedoeld, maar ook dat scholen worden beloond die het geld aan andere dingen hebben besteed. De minister zou er goed aan doen de effecten te meten en concrete doelen te stellen, vindt de toezichthouder op de besteding van de Rijksfinanciën.

Een doorsnee basisschool kreeg dit schooljaar 35.000 euro om de werkdruk te verlichten met bijvoorbeeld een extra onderwijsassistent, vakdocent of werkbesparende software. Onderzoeksbureau DUO vroeg leerkrachten dit voorjaar al wel of ze baat hebben bij dat extra geld. De meeste ondervraagden beaamden dat.

Slobs ministerie was verder het enige dat voor zich hield hoeveel zijn ministers en hoogste ambtenaren aan kosten hebben gemaakt. Dat is niet in de haak, stelt de Rekenkamer, al wijst niets "erop dat bewindslieden niet-functionele onoorbare uitgaven hebben gedaan".