Quarantaine wordt niet verplicht voor reiziger uit risicogebied

Reizigers die uit een gebied met een een negatief reisadvies komen, worden niet verplicht om in thuisisolatie te gaan. Het blijft een „dringend advies” om twee weken thuis te blijven. Wel wordt dat advies door middel van een voorlichtingscampagne beter onder de aandacht gebracht, meldt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Het kabinet had het Outbreak Management Team laten kijken naar de mogelijkheid om reizigers uit ‘oranje’ gebieden ook zonder klachten te laten testen. Er komt nader onderzoek hoe vliegtuigpassagiers op Schiphol getest kunnen worden. Wel moet gekeken worden wat voor invloed dit heeft op de capaciteit van de GGD’en, die de testen uitvoeren.

Verder laat het kabinet met spoed onderzoeken hoe steekproefsgewijs kan worden gecontroleerd of reizigers zich wel aan de quarantaine houden. Verder worden mogelijkheden onderzocht om reizigers te registreren, met behulp van bijvoorbeeld passagierslijsten. Hierover moet in de loop van volgende week meer duidelijkheid komen.

De Jonge wilde advies van het OMT over reizigers uit landen en regio’s met een negatief reisadvies om „de import van het coronavirus uit deze gebieden te voorkomen”. Sinds de grenzen in Europa weer deels zijn opengezet, grijpt het virus in bepaalde regio’s flink om zich heen. Nederland gaf Barcelona, Antwerpen en Kroatië al een oranje reisadvies, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen (waaronder vakanties) worden afgeraden.

Een quarantaineplicht ligt niet alleen juridisch ingewikkeld, het verplichten is ook in de praktijk lastig omdat reizigers die met de auto uit risicogebieden komen niet goed in beeld zijn. Langs de snelwegen zal de oproep om thuis te blijven meer onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast moet het makkelijker worden om thuis te blijven na vakantie of een andere reis naar een oranje gebied. Scholen worden bijvoorbeeld opgeroepen om thuisonderwijs mogelijk te maken tijdens de veertien dagen.

De polder heeft zich ook over het thuis werken in de quarantainetijd gebogen. Afhankelijk van de situatie kan een werknemer die een oranje gebied heeft bezocht thuis verder werken en kan het loon worden doorbetaald. In sommige situaties geldt dit juist niet, en wordt loon mogelijk ingehouden. Van werkgevers wordt gevraagd dat zij de quarantaineregels extra onder de aandacht brengen bij werknemers.