Met de PVV in zee? Alle lokale CU- en SGP-reacties op een rij

Gemeenteraadsverkiezingen
beeld ANP

Willen ChristenUnie en SGP na de gemeenteraadsverkiezingen in maart eventueel met de PVV in een college stappen? Die vraag legde het Reformatorisch Dagblad voor aan 27 CU- en SGP-raadsleden in gemeenten waar de PVV ook in de race is. Hieronder staan alle reacties, in alfabetische volgorde op plaatsnaam.

ACHTKARSPELEN

Fractievoorzitter Van Oosten van de CU in Achtkarspelen (3 van de 21 zetels, collegepartij):

„Voor 90 procent doen we de deur dicht voor de PVV. Hun manier van politiek bedrijven is de mijne niet. Ze beledigen moslims. In de wereld leven 1 miljard moslims. Als die allemaal stampij zouden maken, zouden we toch geen leven hebben. Maar een kleine groep moslims verknalt het voor de grote groep.

Ik begrijp niet goed waarom de PVV hier in het Friese Achtkarspelen meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Waar zouden mensen hier bang voor moeten zijn? Hier wonen nul komma zoveel moslims. De mannen heten hier Sietse, Klaas en Hielke.”

ALMELO

Fractievoorzitter Teeuw van de CU in Almelo (2 van de 35 zetels, collegepartij):

„Ik loop nog niet vooruit op wel of geen collegesamenwerking met de PVV, met name omdat er nog zoveel onzekerheden zijn. Eerst wat betreft de PVV zelf. Zo moet ik nog zien hoe succesvol hun deelname hier in Almelo zal zijn. We hebben hier ook de Partij Vrij Almelo, een partij met een populistische uitstraling. Die dachten hier een gat te kunnen opvullen omdat de PVV het bij Tweede Kamerverkiezingen in Almelo goed doet, maar ze zijn op een zetel blijven steken.

De inzet van de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen is een zo breed mogelijk gedragen programma, schat ik in. Als dat lastig wordt, moeten we knopen doorhakken. En bezien of een minderheidscoalitie, wat we nu ook hebben, weer een optie is. Wat met de PVV Almelo wel bespreekbaar is en wat niet, weet ik nog niet. Ze hebben nog geen programma gepresenteerd en bij debatten zie je ze nooit.”

ALMERE

Lijsttrekker Benard van de CU in Almere (1 van de 39 zetels, oppositiepartij), waar de PVV al acht jaar in de raad zit:

„Samenwerking met de PVV in het college van Almere sluiten wij nu al uit. Al past mij wel bescheidenheid, wij zijn maar een kleine fractie.

De taal die de PVV hanteert over vluchtelingen is beslist niet de onze. Daarover hebben we regelmatig aanvaringen. Voor de ChristenUnie is ieder mens waardevol. De PVV doet aan pure ophitsing. Over de komst van enkele Syrische jongemannen met een verblijfsstatus naar Almere schreeuwt de PVV bijvoorbeeld moord en brand. Ook suggereert de partij dat die mannen verkrachters zijn.

Ik schaam me voor de toon en taal die de PVV hanteert in het debat over de komst van de wereldtuinbouwtentoonstelling Florida in 2022 naar Almere. Zo noemt de partij de organisatie van die tentoonstelling de Floriademaffia en beweert de PVV dat de raad het pistool op het hoofd kreeg en maar had te slikken dat de Floriade naar Almere komt. Ik vind dat soort vergelijkingen echt buiten alle proporties.”

ARNHEM

Fractievoorzitter Becker van de CU in Arnhem (2 van de 39 zetels, oppositiepartij)

„Wij sluiten de PVV niet uit als partij, maar wel als coalitiepartner. Iedere partij die draagvlak heeft onder de bevolking verdient in onze ogen een plek in de gemeenteraad, maar coalitiesamenwerking met de PVV is voor ons een brug te ver. Wij zien onoverbrugbare verschillen van inhoud over de thema’s godsdienstvrijheid en inclusieve samenleving. Daarnaast gedraagt de PVV in Arnhem zich tot dusver als een soort spookpartij: uitnodigingen om kennis te maken worden categorisch genegeerd. Dat bevordert het perspectief op een constructieve coalitiesamenwerking op z’n zachtst gezegd niet.”

DELFZIJL

Fractievoorzitter Buffinga van de CU in Delfzijl (3 van de 21 zetels, coalitiepartij)

„Of wij in Delfzijl kunnen samenwerken met de PVV zal mede afhangen van hun programma. Hun enige concrete voorstel tot nu toe is de sluiting van het asielzoekerscentrum hier in Delfzijl. Dat is niet realistisch, gemeenten gaan daar niet over. Als ze met een programma komen dat onuitvoerbaar is, ben ik er gauw klaar mee. Dan wordt het niks.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen heeft de PVV het hier goed gedaan, maar er zijn meer gegadigden. We hebben hier ook de partij Vijf voor Twaalf, een afsplitsing van de PVV; en de Lijst Stulp, een lokale, populistische partij. De PVV krijgt het hier dus niet cadeau.

In het verleden hebben we de Lijst Stulp een kans willen geven; in 2010 zijn we met hen in een coalitie gestapt. Inhoudelijk was er toen voldoende overeenkomst. Of wie die ook kunnen bereiken met de PVV is nog de vraag. Maar bedenk wel: er doen 14 partijen mee voor 19 raadszetels. Het politieke spectrum is dus verdeeld, compromisvorming zal noodzakelijk zijn.”

DEN HAAG

CU-SGP-lijsttrekker Grinwis in Den Haag (1 van de 45 zetels, oppositiepartij):

„Hoewel ik de PVV op voorhand niet wil uitsluiten, is het eigenlijk ondenkbaar dat wij met die partij in een college gaan zitten. Dan zou de PVV wel heel veel water bij de wijn moeten doen. De PVV wil het aantal moslims terugdringen en doet discriminatoire voorstellen. Wij staan voor de godsdienstvrijheid. Daar tornen we niet aan.

De PVV behoorde hier de afgelopen acht jaar tot de grootste partijen, maar heeft die positie niet benut. De PVV in Den Haag is aan het imploderen. Ik durf het bestuur van de stad niet aan die partij over te laten. Inmiddels kent die partij een veelvoud aan afsplitsingen. Mijn contacten met PVV-raadsleden zijn goed, maar ik stel vast dat de partij nauwelijks iets klaarspeelt. Ik denk echt dat de PVV over zijn hoogtepunt heen is.

Ook wij zijn kritisch op uitwassen in de islam. Een enkele keer vinden de PVV en de CU-SGP elkaar op dit thema. Wij hebben oog voor de rauwe randen van de islam. Net als de PVV waren wij erop tegen dat leden van de salafistische As-Soennah-moskee in Den Haag zélf politievrijwilligers gingen werven. Maar dan gaan de wegen toch weer uiteen. De PVV wil vervolgens dat níemand die verbonden is aan die moskee politievrijwilliger mag worden. Wij van de CU-SGP zien daar wel ruimte voor, mits de politie zelf de werving en selectie uitvoert.”

DEN HELDER

CU-raadslid Biersteker-Giljou in Den Helder (1 van de 31 zetels, oppositiepartij)

„Als je als CU een samenleving voorstaat waarin je probeert iedereen erbij te betrekken, kun je niet op voorhand de PVV uitsluiten. Wel lijkt het me onwaarschijnlijk dat we met die partij in een college zouden gaan zitten. In de raad kunnen we wellicht samenwerken met de PVV. Maar ik ken het programma van de partij nog niet.”

DORDRECHT

CU-SGP-lijsttrekker Van der Linden in Dordrecht (3 van de 39 zetels, collegepartij)

„Wij zullen niet in een college met de PVV stappen. Ik heb begrepen dat de PVV in Dordrecht moskeeën wil sluiten. Dat strijdt met artikel 1 van de Grondwet. De PVV zet zichzelf buitenspel. Godsdienstvrijheid is voor ons een onopgeefbare waarde. Ik ben het eens met CU-leider Segers als hij zegt: „De vrijheid die je voor jezelf claimt, moet je ook een ander gunnen.” Intussen ben ik wel benieuwd wat de standpunten van de Dordtse PVV zijn over thema’s zoals sociaal beleid, milieu, verkeer en vervoer.”

EMMEN

CU-lijsttrekker Huttinga in Emmen (2 van de 39 zetels, oppositiepartij):

„Ik vind het nutteloos de PVV op voorhand uit te sluiten van collegedeelname. Daarmee negeer je wellicht duizenden stemmen vanuit de bevolking. In de regionale pers is het kapsel van de Emmense PVV-lijsttrekker Tom Kuilder vergeleken met het haar van Hitler. Maar ik vind het niet christelijk om iemand op zijn uiterlijk te beoordelen.

Programmatisch zijn CU en PVV mijlenver van elkaar verwijderd. Dus samenwerking in een coalitie wordt heel lastig. Naastenliefde is bij de PVV erg ver te zoeken. Ze nemen populistische standpunten in. De PVV wil dat het asielzoekerscentrum sluit. Maar dat azc geeft geen problemen en moet gewoon open blijven.”

ENSCHEDE

CU-lijsttrekker en wethouder Van Houdt in Enschede (3 van de 39 zetels, coalitiepartij) „Wij willen de stad opnieuw besturen, mits het nieuwe college verder wil bouwen aan een inclusief Enschede, een stad van en voor ons allemaal, waarin ieder talent telt.” Of zijn partij en de PVV in één coalitie passen, kan Van Houdt nog niet aangeven. „Hun programma is nog niet bekend. Bij de komst van een AZC en een noodopvang naar Enschede heb ik wel ervaren dat het taalgebruik en ook de oplossingen van de PVV zowel landelijk als provinciaal, mijlen ver weg staan van onze overtuiging. Wat we om ons heen tot nu toe van de PVV gezien hebben, boezemt niet echt vertrouwen in.”

Tornen aan de rechtsstaat en de vrijheid van godsdienst en onderwijs is voor de CU Enschede onbespreekbaar, aldus Van Houdt. „Een partij die dat doet en mensen continu in de hoek zet, staat te ver weg van waar wij voor staan.”

HENGELO

CU-lijsttrekker Van den Beukel in Hengelo (1 van de 37 zetels, oppositiepartij)

„Één van de redenen waarom deze vraag voor mij nog erg lastig is te beantwoorden, is dat de PVV hier onzichtbaar is. Er is slechts een krantenartikel verschenen waarin de PVV een tipje van de sluier oplicht over zijn programma. Verder heb ik nog geen idee wat ze van plan zijn. Hooguit zie ik af en toe een Twitterbericht van ze voorbijkomen. Zonder profielfoto van de lijsttrekker of zo, alleen met het landelijke PVV-logo. Bij een bijeenkomst over het lanceren van de stemwijzer, op uitnodiging van de gemeente, kwamen ze ook niet opdagen.

Welke coalitie hier straks wordt gevormd hangt natuurlijk mede van de verkiezingsuitslag af. Die bepaalt ook of wij in beeld komen als coalitiepartner. Dat de PVV het hier goed gaat doen, staat voor mij nog niet vast. De lokale partijen hebben hier ook een sterke vertegenwoordiging. Denk aan nieuwkomer Democratisch Forum Hengelo. Kortom, we zullen zien of het PVV-meeuwtje hier in Hengelo landt. Misschien vliegt het verder; dat zou ik wel zo fijn vinden, eerlijk gezegd.”

LELYSTAD

Fractievoorzitter Schraa van de CU in Lelystad (3 van de 35 zetels, collegepartij):

„We zetten de deur voor de PVV op een kleine kier. Het gaat ons een brug te ver die partij nu al uit te sluiten. Maar het zal lastig worden om met de PVV in een college te stappen. De verschillen zijn groot. De PVV wil moslims op basis van hun religie uitsluiten en wil geen moskeeën en geen islamitische scholen. Wij zijn voor godsdienstvrijheid voor iedereen. De PVV wil af van subsidies voor de kunst- en cultuursector. Wij willen de culturele sector niet de nek omdraaien.”

NISSEWAARD

Lijsttrekker Tebrugge van de CU-SGP Nissewaard (2 van de 37 zetels, oppositiepartij):

„Het lijkt me geen christelijk uitgangspunt om de PVV nu al uit te sluiten, nog voordat de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Toch heb ik grote twijfels over de plannen van de PVV. De partij wil bezuinigen op cultuur, de gemeentelijke belastingen met 10 procent korten en en parkeren in parkeergarages gratis maken. Maar de financiële onderbouwing van die plannen is flinterdun.”

PEKELA

CU-raadslid Meilof in Pekela (1 van de 15 zetels, steunt college):

„Mijn aversie tegen de PVV is groot en mijn tegenzin mateloos. Ik acht het voor 99 procent onmogelijk dat ik in een college met de PVV zou gaan zitten. De PVV heeft in Pekela hoog gescoord tijdens de Kamerverkiezingen vorig jaar. Dat had alles te maken met discussies over overlast veroorzakende asielzoekers.

Mensen uit de achterban van de PVV hier in Pekela hebben afschuwelijk gedrag vertoond. Ze dreigden milities te vormen die asielzoekers in elkaar zouden slaan. De rust is hier nu weergekeerd. Door deelname van de PVV kan de opkomst in Pekela in maart hoger zijn dan gebruikelijk. Dat betekent dat de kiesdeler hoger wordt. Daardoor kan de ChristenUnie hier z’n ene zetel verliezen.”

ROTTERDAM

Lijsttrekker Vonk van de CU-SGP in Rotterdam (1 van de 45 zetels, verleent noodsteun aan het college)

„Wij sluiten samenwerking met democratisch gekozen politieke partijen niet op voorhand uit. Gezien het landelijke PVV-programma en de manier waarop landelijk politiek wordt bedreven lijkt er geen enkele aansluiting te zijn. Dus samenwerking is niet waarschijnlijk.

De uitspraak van de PVV dat in ieder geval de moskeeën dicht moeten, stemt niet hoopvol. Dat zal nooit een punt in een collegeprogramma zijn waar wij onze handtekening onder zetten. Het inspelen op angstgevoelens door de PVV staat ver van de CU-SGP in Rotterdam af.”

STICHTSE VECHT

Fractievoorzitter Roetman van de CU-SGP in Stichtse Vecht (2 van de 33 zetels, collegepartij):

„We sluiten niemand uit. Misschien opereren lokale PVV’ers anders dan landelijke. Misschien moeten eventuele PVV-raadsleden eerst maar eens een periode in de raad gaan zitten. Zodat we kunnen volgen hoe ze het er in de praktijk van afbrengen. We moeten afwachten wat het met die partij hier wordt.”

TERNEUZEN

CU-fractievoorzitter Loof-Bakker in Terneuzen (2 van de 31 zetels, oppositiepartij):

„Lokale politiek is anders dan landelijke politiek. We weten nu wat de PVV betreft nog niet goed wat voor vlees we in de kuip hebben. De Terneuzense PVV-lijsttrekker Van der Hoeff lijkt redelijk gematigd. Probleem is dat de PVV bij voorbaat mensen uitsluit. De CU gaat echt voor geloofs- en gewetensvrijheid.”

SGP-fractievoorzitter Pladdet (2 van de 31 zetels, oppositiepartij) in Terneuzen:

„Ik sluit de PVV in Terneuzen niet bij voorbaat uit. PVV-lijsttrekker Van der Hoeff is niet zo extreem in zijn uitspraken als Wilders. Ook het Zeeuwse PVV-Statenlid Van Dijk is best een redelijk iemand.

Ik heb de PVV in Terneuzen tijdens een paar bijeenkomsten meegemaakt. Ze bepleiten de bouw van betaalbare woningen. Maar dat doen alle partijen hier. Bij de landelijke verkiezingen vorig jaar heeft de PVV in Terneuzen behoorlijk wat stemmen gehaald. De de komende raadsverkiezingen zou de partij ook wel eens stemmen uit onze achterban kunnen halen.”

THOLEN

SGP-fractievoorzitter Kraamer op Tholen (6 van de 21 zetels, collegepartij):

„Wij sluiten de PVV niet op voorhand uit. Wel vraag ik me af waarom die partij hier op Tholen meedoet. Vluchtelingenproblematiek speelt op Tholen maar zeer beperkt. Ik ben benieuwd met wat voor plannen de PVV komt. Het zal mij niet verbazen als de partij stemmen afsnoept van de SGP. Mogelijk switchen wel zo’n 150 van onze kiezers. En kiezen nog eens 150 jongere kiezers uit onze achterban, die voor het eerst mogen stemmen, op de PVV.”

CU-fractievoorzitter Hage op Tholen (3 van de 21 zetels, collegepartij):

„Ik wil geen partijen uitsluiten, maar het zal erg moeilijk worden om met de PVV in een college te gaan zitten. Die partij wil bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs beperken. En dat wil de CU juist niet. Landelijke PVV-speerpunten zoals sluiten van moskeeën, spelen op Tholen niet. Ik vraag me af welk verschil die partij hier wil maken.”

TWENTERAND

SGP-lijsttrekker Engberts in Twenterand (2 van de 23 zetels, collegepartij):

„Wij sluiten niemand op voorhand uit. Maar ik vraag me af of er met de PVV binnen een college constructief valt samen te werken. De PVV zegt stellig waar ze op tégen is. Tégen moskeeën bijvoorbeeld. Ze handelen uit vrees over wat zou gaan komen. Ik denk: Wat wil je nu wel? Over duurzaamheid hebben we heel verschillende visies. De SGP is voor subsidies voor windmolen- en zonnepanelenparken, de PVV juist tegen.”

CU-fractievoorzitter Smelt in Twenterand (3 van de 23 zetels, collegepartij):

„Het wordt lastig kersen eten met de PVV, al wil ik die partij niet bij voorbaat uitsluiten. Het programma van de PVV staat bol van het populisme. De lokale politiek gaat er bijvoorbeeld niet over of hier wel of niet een islamitische school zou mogen komen.”

URK

SGP-lijsttrekker Jan Willem Bakker in Urk (3 van de 17 zetels, collegepartij):

„We sluiten niet op voorhand partijen uit, maar ik acht het niet waarschijnlijk dat we in een college gaan zitten met de Urker PVV. Zeker landelijk staan PVV en SGP ver van elkaar af. Denk aan uiteenlopende opvattingen over euthanasie en abortus, al zijn dat geen lokale thema’s. Christen en PVV: ik vind dat een rare combinatie.”

CU-lijsttrekker Meindert Bakker (4 van de 17 zetels, collegepartij):

„De PVV heeft op Urk maar één kandidaat voorgedragen. Dus al stemt straks het hele dorp PVV, meer dan een PVV’er komt er niet in de raad. Zo’n minieme vertegenwoordiging is natuurlijk wel een hele smalle basis voor coalitiedeelname. Ik zou daar geen trek in hebben. Eerlijk gezegd kan ik me ook niet voorstellen dat ze zelf meewillen doen, je invloed op het programma is met een zetel uitermate gering.

Voor het doen van principiële uitspraken over de PVV vind ik het nog te vroeg. Laten we eerst de verkiezingen afwachten. Uitspraken van de PVV over bijvoorbeeld het opvangen van christelijke vluchtelingen roepen bij ons wel heel veel vragen op.”

UTRECHT

CU-lijsttrekker Van Ooijen in Utrecht (2 van de 45 zetels, oppositiepartij):

„Ik houd er niet van om bij voorbaat partijen uit te sluiten. Maar ik denk dat het eigenlijk uitgesloten is dat de CU ooit met de PVV in een college zal zitten. Ik stoor me aan recente onsmakelijke uitspraken van de Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún. Wat hem betreft mag de Utrechtse Ulu-moskee wel afbranden. Kennelijk door tussenkomst van Wilders heeft Van Deún voor die uitspraak later zijn excuses aangeboden.

De afgelopen tijd heb ik Utrechtse kandidaat-raadsleden voor de PVV wat horen zeggen over thema’s zoals verkeer en vervoer en huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ik sloeg niet bepaald achterover van hun dossierkennis. Het PVV-verhaal was dun.”

ZAANSTAD

CU-fractievoorzitter Neefjes in Zaanstad, (2 van de 39 zetels, coalitiepartij)

„Een coalitie met ondermeer PVV en CU in Zaanstad lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk, mede gelet op de houding van de landelijke PVV. Bovendien moet ik eerst nog zien of de PVV hier echt mee gaat doen. Ze hebben al wel een lijsttrekker gepresenteerd, maar op zijn persoon is al behoorlijk wat kritiek gekomen. Een programma heb ik nog niet gezien.”

ZOETERMEER

CU-SGP-fractievoorzitter Bos (2 van de 39 zetels, oppositiepartij):

„Ik zeg niet op voorhand nee tegen de PVV, maar de seinen staan bepaald niet op groen. Er is heel weinig wat de PVV aan ons bindt. Ze doen niet-realistische en niet-uitvoerbare voorstellen. Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting van asielzoekers. Stoer roepen ze van alles, maar het is symboolpolitiek.”