Kluveld: Iedereen waarschuwen voor valse profetie D66 over voltooid leven

Dr. A. A. Kluveld. beeld RD, Henk Visscher

Als er nu één dwingende gewetenskwestie is, dan is het wel de discussie over voltooid leven, betoogde zaterdag historica dr. A. A. Kluveld tijdens een conferentie van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP in Nieuwegein.

Kluveld haalde de initiatiefwet van D66-Kamerlid Dijkstra aan over stervenshulp voor mensen van 75 jaar en ouder die hun leven voltooid achten. In de toelichting op haar wet spreekt Dijkstra over het begrip ”autonomie”. Dat houdt volgens haar in dat „iemand uiteindelijk zelf bepaalt of dit (nog) zijn of haar levensverhaal is.”

Een „uiterst magere levensbeschouwelijke basis voor een wet”, vindt Kluveld. Wie een ernstige ziekte krijgt, „kan dus besluiten dat dit niet bij zijn of haar levensverhaal hoort en dat de ziekte een reden is om er een einde aan te maken. Maar dat is fundamenteel onwaar: je kunt niet bepalen of iets jouw leven niet is.” De historica betitelde het D66-verhaal over voltooid leven als een „valse profetie” waar „we iedereen tegen moeten beschermen.”

De christelijke anesthesioloog P. Lieverse denkt dat er op korte termijn geen regeling komt voor stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. „De politiek is daar niet rijp voor”, stelde hij. En in de medische wereld is er geen steun voor. „Maar over vijftien jaar wel, dus daar moeten we ons op voorbereiden.”

Dat kunnen christenen doen door hun boodschap actief uit te dragen, betoogde hij. Bijvoorbeeld door het lemma in de internetencyclopedie Wikipedia over palliatieve zorg te bewerken en uit te breiden met informatie over wat daarbij allemaal mogelijk is.

Diverse aanwezigen stelden zaterdag dat christenen in gesprekken met andersdenkenden meteen al op achterstand lijken te staan. Seculieren dringen hun soms zelfs hun interpretatie van het geloof op. Lieverse pleitte ervoor daar met een positieve houding op te reageren. Christenen moeten niet alleen vertellen waar ze tegen zijn, maar ook tonen dat ze iets te bieden hebben.