Kamer steunt opschorten dwangsomverplichting IND

Broekers-Knol. beeld ANP, Bart Maat

De IND hoeft asielzoekers tijdelijk geen dwangsom meer uit te keren wanneer de dienst de termijn van zes maanden om te besluiten over een asielverzoek overschrijdt.

Op aandringen van staatssecretaris Broekers-Knol van Asiel stemde een Kamermeerderheid dinsdag in met een tijdelijke wet die de dwangsomverplichting voor onbepaalde tijd buiten werking stelt.

Behalve de coalitie stemden ook de PVV, SGP, Forum, de Groep Krol/Van Kooten Arissen en van Haga voor.

Broekers sloeg alarm over de kosten van de dwangsomverplichting voor de IND. Ze vreest dat die eind dit jaar zijn opgelopen tot een bedrag van 70 miljoen euro. Na de tijdelijke wet wil Broekers met een tweede wet de dwangsomverplichting definitief afschaffen. Deze definitieve wet moet wel een prikkel bevatten voor de IND om indien mogelijk aan de beslistermijn te voldoen.

Vorige week vroegen diverse partijen bezorgd of Broekers wilde bevestigen dat die prikkel niet zou bestaan uit het van rechtswege verlenen van asielvergunningen. Dat zou erop neerkomen dat asielzoekers na bepaalde tijd automatisch in Nederland mogen blijven, maar de staatssecretaris vroeg de Kamer te wachten op haar nadere uitwerking.

Veel oppositiepartijen, waaronder SP, PvdA en GroenLinks zien niets in Broekers’ tijdelijk wet en vinden dat ze het disfunctioneren van de IND bij de bron moet aanpakken. Dat had al veel eerder gekund, vinden deze partijen, want de problemen zijn al geruime tijd bekend.

Behalve het buiten werking stellen van de dwangsomverplichting regelt de tijdelijke wet ook dat asielzoekers geen beroepsprocedure meer bij de bestuursrechter kunnen voeren wegens het niet tijdig beslissen van de IND. Die mogelijkheid, zo liet Broekers na kritiek van de Raad van State in de wettekst opnemen, keert uiterlijk na een jaar echter weer terug.

Het buiten werking stellen van de dwangsomverplichting is in principe ook voor een jaar. Broekers kan dat besluit echter verlengen, mits ze haar definitieve wet binnen een jaar heeft ingediend.