Industrie knokt voor schoon imago

De Caluwé. beeld ANP

De industrie is zich opnieuw aan het uitvinden. Dat zei Manon Janssen, voorzitter van de klimaattafel Industrie, donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Janssen bestreed het beeld dat de industrie weinig zou bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. „De industrie is zichzelf echt opnieuw aan het uitvinden. Duurzame productie is een model geworden om als bedrijf levensvatbaar te blijven.” Dat de nijverheid zich daadwerkelijk wil inspannen om bij te dragen aan de klimaatdoelen, moet ze alleen vaker en beter vertellen, vindt Janssen.

De bijdrage van de klimaattafel Industrie aan het klimaatakkoord voldoet niet aan de gestelde eis van 14,3 megaton CO2-reductie, berekenden het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau.

Janssen was donderdag echter hoopvol over de kansen dat het doel alsnog wordt gehaald. „Ik heb stapels voorstellen ontvangen van bedrijven. Ze zijn alleen lang niet allemaal in het klimaatakkoord terechtgekomen.”

In het tweede deel van de hoorzitting kwamen onder meer milieuclub Greenpeace en staalproducent Tata Steel aan het woord. Zij richtten hun peilen vooral op de zogenoemde CO2-heffing. „Een platte heffing zou desastreus zijn voor onze concurrentiepositie”, gaf Ingrid de Caluwé, voormalig VVD-Kamerlid, van Tata Steel aan. Een platte heffing is een belasting op elke ton CO2 die een bedrijf uitstoot. Greenpeace vindt een dergelijke heffing juist hard nodig om de klimaatdoelen te halen.