Hoekstra: fonds geen potje voor leuke dingen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil het liefst al volgend jaar aan de slag met een groot investeringsfonds voor projecten die de economie op de lange termijn sterker maken. Maar hij wil wel eerst goed de voorwaarden afbakenen. „Het risico bestaat dat het een potje voor leuke dingen wordt, dat is niet de bedoeling”, aldus de bewindsman.

Hoekstra erkent dat grote investeringsfondsen van de overheid in het verleden niet altijd even succesvol zijn geweest. „Ik ben ervan overtuigd dat het kan werken”, zegt hij. „Maar het is dus tegelijkertijd ook spannend.” De orde van grootte van het fonds staat voor Hoekstra wel vast. „Wat mij betreft gaat het echt om tientallen miljarden, voor de lange termijn.”

Dat geld wordt opgehaald via de kapitaalmarkt, waar Nederland momenteel een „merkwaardig lage rente” betaalt op staatsleningen. Per project wordt bekeken hoeveel nodig is. Het is volgens Hoekstra niet de bedoeling dat de overheid het hele bedrag in één klap leent en „in een sok stopt”. De minister gaat er niet van uit dat de rente op korte termijn sterk zal stijgen.

Hoekstra noemt het fonds „een onorthodoxe stap” en erkent dat het voor zijn departement echt een „koerswijziging” betreft. Maar: „de kans van die lage rente staart ons in het gezicht”, aldus de minister. Op het ministerie van Financiën wordt volgens hem al geruime tijd nagedacht over de mogelijkheden die dat kan bieden.

Over de precieze herkomst van het plan wilde Hoekstra slechts kwijt dat het „vele vaders en moeders” heeft en formeel uit de koker van het hele kabinet komt. Zijn collega Eric Wiebes van Economische Zaken leek afgelopen weekeinde met de eer te willen gaan strijken, naar verluidt tot irritatie van anderen in de regeringscoalitie.