Handreiking Slob voor lerarentekort

Slob. beeld ANP

Een kunstenaar die handenarbeid geeft. Of een gitaarleraar die de muziekles verzorgt. Van minister Slob (Onderwijs) mag het. De belangenorganisaties in het onderwijs reageren verdeeld.

Steeds meer scholen komen in de problemen door het lerarentekort en directeuren weten soms niet wat wel en wat niet is toegestaan. Daarom presenteerde minister Slob donderdag samen met de Onderwijsinspectie een handreiking voor bestuurders en directeuren van basisscholen waarin precies staat wat wel en wat niet mag. Het is geen nieuw beleid, maar in de brochure staat alles op een rijtje.

Voor handvaardigheid, muziek en gym mogen in principe mensen zonder onderwijsbevoegdheid worden ingezet. Ze moeten wel vakkennis hebben. Voor rekenen, taal en burgerschap blijft altijd een bevoegde leraar nodig. Klassenassistenten mogen leerlingen wel begeleiden bij het zelfstandig werken. Onbevoegden mogen wel een gastles verzorgen.

Als er helemaal geen oplossing voorhanden is, mogen scholen zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek invoeren. Soms kunnen scholen zelfs maatregelen nemen die wettelijk niet mogen. Maar die kunnen pas als de wettelijke mogelijkheden zijn uitgeput. De onderwijsinspectie zal niet optreden tegen scholen die duidelijk kunnen maken dat ze weloverwogen noodmaatregelen namen.

De belangenorganisaties in het onderwijs reageren verdeeld op de brochure. Voorzitter Schuele van CNV Onderwijs vindt het kwalijk dat de kwaliteit van het onderwijs niet gegarandeerd kan worden. AOb-voorzitter Verheggen reageert verbolgen en vindt dat het kabinet moet inzetten op structurele maatregelen.

VGS-bestuurder Moens staat er anders in. Hij is blij dat minister Slob op een creatieve manier meedenkt: „Maar dit zijn wel tijdelijke maatregelen. We moeten blijven zoeken naar structurele oplossingen.”