Grapperhaus doet ook Tweede Kamer geen toezegging over kerken

beeld RD

Ook richting de Tweede Kamer laat minister Grapperhaus van Eredienst in het midden op welke versoepelingen van de strenge regels voor religieuze samenkomsten kerken binnenkort kunnen hopen.

In een maandagmiddag verstuurde brief, die de minister de Kamer een week geleden toezegde, staat alleen dat er de aankomende tijd op basis van monitoring en advies van het OMT wordt gekeken naar de mogelijkheid om per 1 juli 2020 het gehanteerde maximum te verhogen naar 100 personen.

Grapperhaus memoreert wel dat hij de kerken al weken geleden heeft aangespoord na te denken over het intelligent opstarten van de erediensten, onder andere door alvast protocollen op te stellen. Veel reformatorische kerken gaven daar al gehoor aan, in de hoop dat op basis van die protocollen maatwerk mogelijk zou zijn en dat kerken die beschikken over een zeer omvangrijk bedehuis wellicht al op afzienbare termijn meer dan 100 kerkgangers mochten toelaten.

In zijn schrijven betrekt Grapperhaus de protocollen echter uitsluitend op de diensten met maximaal dertig aanwezigen, zoals die nu al worden belegd in bijvoorbeeld Barneveld waar de minister zondagavond een dienst bijwoonde. „De afgelopen weken heb ik verschillende erediensten bezocht waarbij ik ook de werking van de protocollen in de praktijk heb kunnen ervaren”, aldus de brief.

Over zijn bezoek aan de gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld schrijft de minister alleen dat hij daar werd geïnformeerd „over de specifieke problematiek van grote religieuze gemeenten en de nu nog beperkte omvang van deelnemers aan diensten.”

Grapperhaus roept in herinnering dat de religieuze koepelorganisaties, waaronder het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), op 29 mei zelf uitspraken dat het „in behoedzaamheid” vieren van het geloof vooralsnog het nieuwe uitgangspunt zou zijn.

„In deze brief beschrijft de minister slechts de status quo”, aldus een teleurgestelde Kees van der Staaij. De SGP-leider kondigt aan dat hij volgende week donderdag, als de Tweede Kamer opnieuw debatteert over het coronavirus en de versoepelingen met ingang van 1 juli, uitdrukkelijk wil terugkomen op het perspectief voor de kerken, en dan vooral de grotere.

ANP-413146926_webGrapperhaus na bezoek ggiN: Zaak van kerken extra bepleiten