Gedoe over geld onder ouderorganisaties in het onderwijs

Minister Slob. beeld ANP, Bart Maat

Ouderorganisaties in het onderwijs verschillen van mening over de verdeling van de beschikbare subsidie. Ook zijn ze het oneens over de manier waarop ouderbetrokkenheid georganiseerd moet zijn.

Dat bleek donderdag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting. De ouderorganisatie VOO (openbaar onderwijs) en Ouders van Waarde (protestants-christelijk en rooms-katholiek) willen het liefst terug naar de situatie van voor 2014. Toen kregen ze rechtstreeks subsidie van de overheid en waren ze vaste gesprekspartner van het ministerie. Vijf jaar geleden besloot de overheid tot oprichting van de Stichting Ouders & Onderwijs. Die moest los van de zuilen de belangen van de ouders behartigen en ouders ook voorlichting geven. Deze organisatie kreeg nog een miljoen euro subsidie en de andere ontvingen niets meer.

VOO en Ouders van Waarde zouden het liefst weer subsidie van het rijk ontvangen. Ze moeten nu zelf extra activiteiten ontwikkelen om geld te verdienen. Ook de oudervereniging Balans, die opkomt voor kinderen met problemen, zou subsidie willen ontvangen om zich beter regionaal te kunnen organiseren.

De ouderorganisaties zouden het liefst het bestuur willen gaan vormen van Stichting Ouders & Onderwijs. Dan krijgt O&O ook rechtstreeks input van ouders. De levensbeschouwelijke ouderorganisaties zijn namelijk verenigingen met leden; de Stichting O&O heeft alleen een bestuur. Als de levensbeschouwelijke ouderorganisaties het bestuur van O&O vormen, dan kan de subsidie ook worden verdeeld over alle belangenorganisaties.

De reformatorische oudervereniging (ROV) kan zich hier wel in vinden, maar beleidsmedewerker Gerdien Lassche stelde donderdag wel dat zij de vrijheid wil houden om zelfstandig te lobbyen in de politiek.

Ouders & Onderwijs voelt echter niets voor deze constructie, zo liet directeur Lobke Vlaming weten. Ze wil wel een soort adviesraad waarin de verzuilde ouderverenigingen een plek kunnen krijgen, evenals regionale belangenclubs die opkomen voor passend onderwijs en groepen migrantenouders. Een constructie waarin alleen openbaar en bijzonder onderwijs een plek zouden hebben in het bestuur is volgens Vlaming „niet meer van deze tijd.”

Volgende week woensdag staat er een debat gepland met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over de ouderbetrokkenheid. De bewindsman lijkt niet voornemens om grote veranderingen aan te brengen in de structuur en geldstromen. De christelijke partijen zouden wel graag zien dat de ouderorganisaties met leden meer invloed en subsidie krijgen.